Kullanım Şartları

1. Genel Olarak

1.1. QUEEN LINK (“MOBİL OYUN”), NPATH GAMES OYUN TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“NPATH”)’e aittir. Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. MOBİL OYUN’a girmeniz NPATH ile aranızda belirlenmiş aşağıdaki kullanım ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir ve bu koşullara tabidir.
1.2. İşbu Kullanım Koşulları MOBİL OYUN ile ilgili olarak ileride hizmete sokulacak olan ve siteleri, müşteri desteği, sosyal medya ve topluluk kanalları gibi oyun ile ilgili diğer platformlarda da kullanılacaktır.
1.3. İşbu koşullar Serhat Mah. 1147 Cad. 12/17 Yenimahalle Ankara/Türkiye adresinde mukim olan Npath Games Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi ile Kullanıcı arasında akdedilen yasal sözleşmeyi teşkil etmektedir.

2. Kapsam

2.1. Kullanıcı Koşulları, NPATH ile Kullanıcı (Kullanıcı tabiri, MOBİL OYUN’u indiren, MOBİL OYUN hizmetinden yararlanan herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır) arasında mobil uygulama aracılığıyla sunulan MOBİL OYUN başta olmak üzere NPATH ve Kullanıcı arasında gerçekleşecek her türlü içerik, etkileşim, işlev ve hizmetlere erişim ve kullanım olmak üzere tüm ilişkilere uygulanacaktır.
2.2. Ayrı bir sözleşmeye konu hizmetler için de MOBİL OYUN’da sunulmuş olan işbu Kullanıcı Koşulları geçerlidir.
2.3. İşbu Kullanıcı Koşulları, MOBİL OYUN’un yüklenmesini takiben giriş ekranında ve MOBİL OYUN’un indirilebileceği Apple App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulacaktır.

3. Genel Kullanım Koşulları

3.1. Kullanıcı tarafından işbu MOBİL OYUN’un oynanması ile MOBİL OYUN’da yer alan diğer politikalar, metinler, koşullar, uyarılar ve burada belirtilen tüm şartlar okunmuş ve kabul edilmiş sayılır. Bunun için Kullanıcı’nın herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanı” aranmaz. Kullanıcı tarafından işbu şartların kabul edilmesi ile, mobil uygulama üzerinden ulaşılabilen tüm bilgi, hizmet ve araçlar Kullanıcı’ya sunulmaktadır.
3.2. Kullanıcı tarafından MOBİL OYUN’u indirebilmek ve oynayabilmek için kanunen yeterli yaşta olunduğu kabul edilmektedir.
3.3. Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası’nda öngörülen koşulları yerine getiremeyeceğini düşünen Kullanıcılar bu MOBİL OYUN’u indirmemeli ve kullanmamalıdır. Kullanıcı her halükârda, kabul beyanın geçerliliği için aranan yaşta değilse ya da hukuken kısıtlılığı söz konusu ise kabul beyanının hukuken bir geçerliliği olmayacağından işbu MOBİL OYUN’u kullanmamalıdır.

4. Kullanım Koşullarının Takibi

4.1. NPATH tarafından kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için MOBİL OYUN devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir. Bu nedenle, NPATH tarafından Kullanım Koşulları’nda zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapılabilir ya da yeni/ek hizmetler ile yeni/ek koşullar getirilebilir.
4.2. NPATH tarafından gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler hakkında Kullanıcı’ya makul bir bildirimde bulunulmaya çalışılır ancak Kullanıcı tarafından MOBİL OYUN’a erişim sağlandığında geçerli olan koşulları öğrenmek için MOBİL OYUN’a her erişildiğinde Kullanım Koşulları kontrol edilmelidir. Güncellenmiş Kullanım Koşulları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir ve yeni koşullar uygulanır.

5. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma

5.1. MOBİL OYUN kullanımı MOBİL OYUN’da belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.
5.2. NPATH başka mobil oyunlardan ya da bağlantılı sitelerden veya platformlardan aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer mobil uygulamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs mobil oyunların kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür. Bu tür üçüncü taraf mobil oyunlarını kullanmaya karar vermeniz durumunda doğabilecek riskler sizin sorumluluğunuzdadır.
5.3. Kullanıcıların, aksi NPATH tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, MOBİL OYUN’u ve içeriğinde yer alan özellikleri kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticari faaliyetlerde bulunma hakkı yoktur.
5.4. MOBİL OYUN kullanıcı özelinde deneyim imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda her bir bölümü geçmenin birçok kombinasyonu mevcut olup Kullanıcı açısından bireyselleştirilmiş bir oyun imkânı sağlamaktadır. Bu hususta Kullanıcıların başka Kullanıcılar ile aynı hamleleri yapması ile bölümü geçebileceğinin garantisi NPATH tarafından verilmemektedir.
5.5. NPATH, MOBİL OYUN üzerinde sunulan oyun içerikleri ve aşamalarını dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, MOBİL OYUN’u ve içeriğinde yer alan hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. İşbu reklamlar MOBİL OYUN’un üzerinde bulunduğu Google ve Apple tarafından verilecek olup reklamların içeriğinden veya reklamlardan dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan NPATH’in sorumluluğu yoktur. Reklam ve promosyonların doğrudan MOBİL OYUN ile ilgili olması zorunlu değildir. NPATH, reklamlara ilişkin uygulama ve tarifeleri dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir.
5.6. Kullanıcılar tarafından reklamların kaldırılması mümkün olabilmektedir. Bu hususta reklamlar Google Play ve App Store tarafından verildiği için reklam kaldırma işlemleri de işbu yapılar tarafından belirlenen usullerle kaldırılabilecektir. Bu hususta NPATH’in herhangi bir sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
5.7. MOBİL OYUN üzerinde yer alan gerek reklam gerek 3. taraf web sitelerinin kullanımdan NPATH sorumlu değildir.
5.8. MOBİL OYUN kullanımında yaşla ilgili kısıtlamalar vardır. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

6. MOBİL OYUN Kullanımından Sorumluluk

6.1. Kullanıcı tarafından Kullanım koşulları kabul edilerek MOBİL OYUN’un kullanılması durumunda yapılacak bütün işlemlerle ilgili sorumluluk Kullanıcı tarafından kabul edilmiş olmaktadır. Kaynağı ve/veya amacı ne olursa olsun MOBİL OYUN’ da sunulan oyun hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan NPATH sorumlu değildir.
6.2. Kullanıcı tarafından MOBİL OYUN yasal mevzuat çerçevesinde yasalara uygun olarak kullanılmalıdır. Yasal mevzuat çerçevesinde Kullanıcı’nın MOBİL OYUN’u kullanmaması gerektiğinde Kullanıcı MOBİL OYUN’u kullanmayacağını taahhüt eder.
6.3. MOBİL OYUN üzerinde yer alan her bir oyun bölümü için özel oyun kuralları, denetimler, ip uçları ve kılavuzlar oyun içerisinde yer alabilir. İşbu eklemeler Kullanıcı Koşulları’nın bir parçası sayılmakta olup Kullanıcı’nın işbu eklentilere de uyması kendilerinden beklenmektedir. Her bir seviye kişiselleştirilmiş deneyime dayandığından, kullanıcıların bu kural, ip ucu ve kılavuzları üçüncü kişilerle paylaşmaması beklenmektedir.
6.4. MOBİL OYUN, Kullanıcı’nın kullanmış olduğu mobil cihazlarda kurulumu sağlanacak olup oynanabilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazından veya İnternet erişiminden kaynaklanan herhangi bir durum sebebiyle oyunun doğru, kesintisiz veya düzgün oynanmasının mümkün olmadığı durumlarda tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, NPATH’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.5. NPATH tarafından teknik gereklilikler sebebiyle MOBİL OYUN’un oynanabileceği cihaz veya sürüm tercihinde bulunulabilir. Bu kapsamda belirli niteliklere sahip cihazlarda oyunun oynanabileceği; belirli niteliklere sahip olmayan cihazlarda ise oyunun oynanmayacağı NPATH tarafından belirlenebilir. Kullanıcı’nın işbu husustan kaynaklanan herhangi bir talebi olmayacaktır.
6.6. NPATH oyun üzerinde zaman zaman iyileştirmeler ve güncellemeler de bulunabilir. İşbu durumlar nedeniyle Kullanıcı belirli dönemlerde MOBİL OYUN’a erişemeyebilir, oyun üzerindeki hizmetleri kullanamayabilir. Bu hususta Kullanıcı’nın NPATH’den herhangi bir talebi olmayacaktır.
6.7. NPATH tarafından kullanıcı tanıması yapabilmek ve ileride MOBİL OYUN’u tekrar oynamak isteyen Kullanıcı’nın kaldığı yerden oyuna devam edebilmesini sağlamak amacıyla cihaz bilgisini kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı tarafından cihaz fabrika ayarlarına geri döndürülürse NPATH tarafından tutulan cihaz bilgisi de silineceği için Kullanıcı oyuna kaldığı yerden devam edemeyecektir. Kullanıcı tarafından oyuna tekrar başlanması gerekecektir. Kullanıcı’nın cihaz üzerinde yaptığı değişikliklerden dolayı NPATH sorumlu tutulamaz.
6.8. Oturum açma bilgileri kullanılarak Kullanıcı hesabında oturum açan kişinin Kullanıcı veya Kullanıcı izni dahilinde bir başkası olduğunu varsayılır. Oturum açma bilgileri Kullanıcı tarafından gizli tutulmazsa ya da oturum açma bilgileri veya hesabı (kasıtlı veya kasıtsız olarak) başka birisiyle paylaşılırsa, işbu hareketlerin (izinsiz satın alma dahil) tüm sorumluluğu Kullanıcı üzerinde olacağı ve Kullanıcı tarafından işbu faaliyetler sonucunda meydana gelebilecek her türlü kayıp ve zarar bedelinin NPATH’e tümüyle tazmin edilmesi kabul edilmektedir.
6.9. Yetkisiz bir kişinin Kullanıcı hesabına erişmesi veya oyunu oynamasından kaynaklanacak hiçbir zarar ve kayıptan NPATH sorumlu tutulamaz. Hileli olsun veya olmasın, izinsiz kullanımdan kaynaklanan zarar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk NPATH tarafından kabul edilmemektedir. Hesap kullanıcıya özgü olup kullanıcıların üçüncü bir kişiye hesabı aktarma veya kullandırma kapsamında hak ve yetkileri bulunmamaktadır.
6.10. Kullanıcı tarafından veya NPATH tarafından hesabın silinmesi durumunda Kullanıcı daha önceden ulaşabildiği ve erişebildiği oyun seviyesini, puanlar, bağlı bulunan gruplar, hesapta satın alınan sanal ürünler, oyun içi satın almalar, karakter, ikon ve jetonlar (coin) vs. imkanlarına ulaşamayabileceğini kabul eder. Bu hususta Kullanıcı’nın NPATH’e yönelik herhangi bir talebi söz konusu olmayacaktır.
6.11. Kullanıcı oluşturmuş olduğu hesaplar üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkına sahip değildir. Bu sebeple NPATH tarafından her zaman, herhangi bir neden olmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin hesapları askıya alınabilir, dondurulabilir, sonlandırılabilir, değiştirilebilir ve silinebilir.
6.12. MOBİL OYUN’da veya MOBİL OYUN aracılığıyla sunulan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden veya kullanışlılığından NPATH sorumlu değildir ve herhangi bir söz vermez. Bu tür bilgilere güvenmenizin riski kesinlikle size aittir.
6.13. NPATH, MOBİL OYUN üzerinden sağlanan içeriklerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
6.14. Kullanıcı tarafından başka cihazdan oynanan oyunlarda oyun Kullanıcı’nın kendi cihazına ya da sosyal ağ üzerinden kendi hesabına bağlanmaz ise Kullanıcı’nın MOBİL OYUN üzerinde gerçekleştirdiği hiçbir işlemi kendi hesabında yapmış sayılmayacaktır. Bu nedenle ayrı cihazdaki ilerleme ve kazanımların aktarılması mümkün olmayıp; bu hususta NPATH’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Diğer Kullanıcılar İle Birlikte Oynama

7.1. MOBİL OYUN içerisinde Kullanıcılara grup kurma imkânı da tanınmaktadır. İşbu gruplar ile birlikte Kullanıcılar diğer Kullanıcılarında dahil olduğu bir grup içerisinde birbirleri ile iletişime geçerek oyunlarını oynama şansına sahip olurlar. Kullanıcıların grup içerisinde yer alan diğer Kullanıcılarla olan etkileşimlerinden münhasıran kendileri sorumlu olup işbu etkileşimden kaynaklanacak herhangi bir kayıp veya zarar üzerinde NPATH’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
7.2. Kullanıcılar MOBİL OYUN üzerinden grup araması yapabilecek ve diledikleri gruplara grupların kendi belirlediği kriterler üzerinden katılım sağlayabileceklerdir. Bu hususta grupların oluşturulması ve Kullanıcıların gruplara katılımı hususunda NPATH’in herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu mevcut değildir.
7.3. Kullanıcı tarafından gruplara girilmesi ile birlikte grupta bulunan diğer Kullanıcılar tarafından hesap adı, puan, oyunun oynandığı ülke, avatar, çevrimiçi statü bilgisinin görülebileceğini kabul etmiş sayılmaktadır. MOBİL OYUN üzerinde Kullanıcıların birbirlerini aratabilecekleri bir sistem mevcut değildir.

8. HESAPLAR

8.1. MOBİL OYUN hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla MOBİL OYUN üzerinde Kullanıcı tarafından bir hesap açılmalıdır. İşbu hesapta sadece hesap adı belirlemesi yeterli olacaktır. MOBİL OYUN üzerinde oluşturulacak olan hesapların gizliliği ve güvenliğinden Kullanıcı sorumludur.
8.2. MOBİL OYUN sadece hesap adı bilgileri girilerek oynanabileceği gibi Facebook gibi sosyal medya hesapları ile de girilebilecektir. İşbu giriş seçenekleri Kullanıcı’nın tercihine bırakılmış olup giriş tercihlerinden dolayı yaşanacak olan aksaklık veya problemlerden NPATH’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. Apple ID ile girişlerde aynı hüküm geçerlidir.
8.3. Kullanıcı tarafından oyun girişi olarak Facebook seçeneği tercih edilecek olursa NPATH tarafından Kullanıcı’nın cinsiyet, yaş ve lokasyon verilerinin işleneceği Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir. Apple ID ile girişlerde aynı hüküm geçerlidir.
8.4. Oyunda gelinen bölüm, toplanılan puanlar, satın alınan Sanal Ürün veya Sanal Para verilerinin kaybolma riski verilerin oluşturulma anından itibaren tamamen Kullanıcı’ya aittir. Bu kapsamda NPATH’e yöneltilebilecek herhangi bir sorumluluk gündeme gelmeyecektir.
8.5. MOBİL OYUN kapsamında Kullanıcılar’ın oyunu oynayabilmeleri için toplam 5 (beş) can hakları bulunmaktadır. Can hakları 30 (otuz) dakikalık periyodik sürelerde yenilenmektedir. Kullanıcılar tarafından 30 dakikadan önce bir sürede 5 can hakkı kullanıldı ise; yeni canın eklenmesi için Kullanıcı’nın 30 dakikanın dolmasını beklemesi gerekmektedir.
8.6. Kullanıcılar kendi aralarında kendi can sayıları düşmeden sınırlı sayıda can bağışı yapabilmektedir. NPATH tarafında Kullanıcılar’ın yapabileceği can bağış sayısı sınırlandırılabilir, geçici olarak askıya alınabilir. Kullanıcı işbu sınırı bildiğini ve işbu sınıra uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
8.7. Kullanıcılar tarafından başarı ile geçilen bölümlere tekrar geri dönülememekte ve Kullanıcılar tarafından işbu bölümler tekrar oynanmamaktadır.

9. MOBİL OYUN Üzerinden Yapılacak Alışverişler

9.1. MOBİL OYUN bünyesinde değerli taş, jeton (coin), oyun içi malzeme (item), uygulama içi paketler (bundles), dönemsel indirim paketleri vs. gibi oyun üzerinde belirli hizmetlerin kullanımını etkileyecek unsurların (“Sanal Para”) satışı gerçekleştirilmektedir. MOBİL OYUN üzerinde yer alan Sanal Para yanında oyun kalitesini artırmak ve deneyimi güzelleştirmek amaçlarıyla NPATH tarafından MOBİL OYUN içerisinde çeşitli ürünler (“Sanal Ürün”) de satılabilmektedir.
9.2. NPATH tarafından özel günlere (Yılbaşı, Sevgililer Günü vb.) özgü olarak temalar oluşturulabilir. İşbu temalar da Kullanıcılar tarafından oyun içi satım alımlara konu olabilir. İşbu temaların satın alımları da Sanal Para ve Sanal Ürün satım alımları usulü ile yukarıdaki şekilde olmaktadır.
9.3. Kullanıcı tarafından satın alınan özel günlere özgü temalar NPATH tarafından belirli süreliğine sağlanacak olup, işbu sürelerin geçmesiyle NPATH tarafından tema kaldırılacaktır.
9.4. MOBİL OYUN üzerinde satışa sunulan gerek Sanal Para gerekse de Sanal Ürün sadece oyun içerisinde geçerliliği olup gerçek dünyada herhangi bir karşılığı mevcut değildir. Kullanıcı işbu Kullanıcı Koşulları’nı okuyarak işbu maddeyi kabul ettiğini taahhüt etmektedir.
9.5. MOBİL OYUN üzerinde gerçekleştirilecek olan satın alımlar neticesinde elde edilen değerler üzerinde Kullanıcı’nın sınırlı lisans yetkisi olup kesinlikle mülkiyet hakkına sahip değildir. İşbu sebeple elde edilen sanal unsurlar 3.bir tarafa kullandırılamaz ve devredilemez.
9.6. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen satım alımlar NPATH tarafından satın alma işlemi onaylandığı anda tamamlanmaktadır. Bu andan itibaren Kullanıcıların cayma hakkı bulunmamaktadır.
9.7. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra NPATH tarafından ilgili Sanal Para, Sanal Ürün ve özel günlere özgü temalar Kullanıcıların hesaplarına aktarılacaktır. Bu aktarımdan sonra Sanal Para ve Sanal Ürün’ün güvenliğini Kullanıcı sağlayacak olup meydana gelen herhangi bir zarardan NPATH’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
9.8. NPATH tarafından MOBİL OYUN üzerinde Kullanıcı’nın hizmetine sunulan Sanal Para ve Sanal Ürün uygulaması, şartları, gereklilikleri, fiyatları vs. her türlü durum herhangi bir gerekçe sunulmadan her zaman değiştirilebilir.
9.9. Kullanıcı taraf hesabın silinmesi, dondurulması ya da uzun süre kullanılmaması durumunda hesabında bulunan Sanal Para ve Sanal Ürün’ün herhangi bir şekilde erişilemez hale gelebileceğini veyahut süresinin dolabileceğini kabul etmektedir. İşbu durumlarda NPATH tarafından Kullanıcı’ya herhangi bir iade yapılmayacağı gibi hiçbir türlü sorumluluk altına da girilemez.
9.10. Sanal Para veya Sanal Ürün satışı sadece MOBİL OYUN üzerinden gerçekleştirilecek olup, başka bir yerde satışları gerçekleştirilmeyecektir. Bu hususta üçüncü bir taraftan alınan Sanal Para veya Sanal Ürünler’in MOBİL OYUN bakımından herhangi bir geçerliliği mevcut değildir. Kullanıcılar kendi aralarında da Sanal Para (coin) ve Sanal Ürün (item) transferi gerçekleştiremezler. Bu transferi sisteme girmek, müdahale etmek ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışan Kullanıcıların hesapları NPATH tarafından askıya alınabilir veya kaldırılabilir.
9.11. MOBİL OYUN üzerinde gerçekleştirilecek olan ödemeler Google Play ve App Store üzerinden gerçekleştirilecek olup ödeme sisteminin herhangi bir anında meydana gelecek olan hata veya eksikliklerden NPATH’in sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Ödeme işlemi App Store ya da Google Play tarafından tamamlanmadıkça Sanal Para veya Sanal Ürün’ler Kullanıcı hesabına aktarılmaz, tekrar nakde çevrilemez, NPATH’e ait olsun veya olmasın; başka bir platforma veya oyuna aktarılamaz.

10. Garanti Olmaması

10.1 MOBİL OYUN ve içeriği Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.
10.2 NPATH, MOBİL OYUN’un güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da MOBİL OYUN’un hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber MOBİL OYUN’un kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.
10.3 NPATH, ilgili konuda zarar riski hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi, aşağıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere,
10.3.1. MOBİL OYUN’un hizmetlerin veya içeriğinin kullanılmasından veya kullanılamamasından,
10.3.2. MOBİL OYUN sayesinde ya da aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden,
10.3.3. MOBİL OYUN ya da içeriğindeki herhangi bir hata, ihmal ya da diğer yanlışlıklardan,
10.3.4. Kullanıcı hesaplarına veya verilerine yetkisiz erişim sağlanması ya da bunlara müdahale edilmesinden,
10.3.5. MOBİL OYUN’a, hizmetlere ya da içeriğe ilişkin diğer sorunlardan sorumlu değildir.
10.4. İşbu MOBİL OYUN kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında- ile ilgili NPATH’in ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda NPATH’in zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir zararlar ile sınırlıdır. Öngörülebilir zarar, bir ihlalin makul ölçüde muhtemel sonucu olarak öngörülebilir olan zarardır.

11. Kişisel Veriler

11.1. Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve gizliliği NPATH için önemlidir. Bu kapsamda, Kullanıcı kişisel verileri “Gizli Bilgi” olarak nitelendirilmektedir, üçüncü kişilere satım veya aktarım konusu yapılmamaktadır. Ayrıca, veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatma metinleri Kullanıcılara sunulmaktadır. Detaylı bilgi Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve ilgili aydınlatma metinlerinde yer almaktadır. Daha fazla bilgi için https://npathgames.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

12. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

12.1. MOBİL OYUN’un, MOBİL OYUN üzerinde yer alan tüm materyallerin, Sanal Para ve Sanal Ürünlerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran NPATH’e ait olup, gerçek kişi veya tüzel kişilerin işbu unsurlar üzerinde herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı söz konusu değildir.
12.2. NPATH, MOBİL OYUN içeriğinde yer alan tüm tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve işbu haklar yasal koruma altındadır.
12.3. NPATH tarafından oluşturulan MOBİL OYUN’un, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, kamuya açık şekilde sergilenemez, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.
12.4. Aksi belirtilmedikçe işbu unsurlar ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kamu kurumları da dahil olmak üzere hiç kimse tarafından izinsiz ve onaysız kullanılamaz. Bu İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya NPATH’in yazılı izni olmadan link vermek yasaktır.
12.5. Kullanıcılar işbu Kullanıcı Koşullarının 5.3 maddesine ek olarak oyun deneyimini ve oyun içerisinde yer alan bölümleri herhangi bir sosyal medya platformunda sunmayacağını, oyunun tamamı ya da herhangi bir parçasını Twitch, YouTube vs. platformlarda yayınlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
12.6. NPATH, MOBİL OYUN’ dan yararlanabilmesi için Kullanıcıya MOBİL OYUN Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran NPATH’e ait olup; Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

13. Yasak Kullanımlar

13.1. MOBİL OYUN veya içeriğini herhangi bir yasa dışı ya da ahlaka aykırı amaçlarla; başkalarını yasa dışı eylemde bulunmaya veya eyleme katılmaya teşvik etmek, ulusal ya da uluslararası düzenlemeleri, kuralları, yasaları ihlal etmek, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek; başkalarını taciz etmek, karalamak, küçük düşürmek, korkutmak veya başkalarına zarar vermek, hakaret etmek, iftira atmak, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde ayrımcılık yapmak; yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermek; hizmetin, MOBİL OYUN’un, ilgili MOBİL OYUN’ların veya internetin işlevselliğini veya çalışmasını engelleyecek ya da etkileyecek virüs ya da kötü amaçlı yazılımları yüklemek veya iletmek; başkalarının kişisel verilerini toplamak veya izlemek, spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ya da scrape faaliyetinde bulunmak; MOBİL OYUN’un veya ilgili herhangi bir diğer oyunların, diğer web sitelerinin veya İnternet’in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak amaçlarıyla kullanılması yasaktır. Kullanıcı, yasak kullanımda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.2. Kullanıcılar tarafından MOBİL OYUN’a sunulacak olan fotoğraf, kullanıcı adı vs. tüm materyaller kapsamında NPATH’e ait platformlarda hukuka aykırı olan ya da NPATH’e ait platformların ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen davranışların tespiti hâlinde, NPATH’in Kullanıcının MOBİL OYUN’u kullanmasını tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. Kullanıcı’nın böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır:
• Pornografik veya erotik nitelikteki her türlü materyaller,
• Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden her türlü materyal ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer görseller,
• Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
• Reçeteli verilen ilâçların satışı,
• Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran görsellerin sunulması,
• Terör mevzuatı kapsamına görsellerin sunulması,
• Üçüncü şahıslar nezdinde NPATH’in itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler, hizmetler ve hareketler,
• Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler ve görseller.
13.3. MOBİL OYUN’un güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır.
13.4. Kullanıcı, NPATH serverına belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
13.5. Kullanıcı, MOBİL OYUN veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; MOBİL OYUN’a ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt eder.
13.6. Kullanıcı, MOBİL OYUN’un kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
13.7. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası NPATH tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/iş birliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı halinde; ilgili kişi ve Kullanıcıların MOBİL OYUN ve içeriğine erişimi sonlandırılır, varsa hesapları iptal edilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılır.
13.8. Kullanıcı tarafından MOBİL OYUN’un normal akışı bozulmayacak olup, oyun oynarken özellikle grup içerisinde oynanan oyunlarda diğer oyuncuların oyunlarını adil şekilde oynamasına zarar vermeyecek şekilde MOBİL OYUN oynanacaktır.
13.9. İşbu Kullanıcı Koşulları’nın 13.maddesinde sayılan unsurlardan herhangi birinin gerçekleştirildiğini düşünen her Kullanıcı [email protected] adresi aracılığıyla ihlal fiilini gerçekleştiren Kullanıcı’yı NPATH’e şikâyet edebilecektir. NPATH tarafından gerekli incelemeler gerçekleştirilecektir. NPATH, yapılan inceleme sonucunda ilgili kullanıcının erişimini kısıtlama veya hesabını kaldırma yetkisini haiz olup; ihlalin tespit edilememesi halinde aksiyon almamak kendi uhdesindedir.

14. Kullanım Koşullarını İhlal

14.1. NPATH, MOBİL OYUN’da yer alan “Kullanıcı Koşulları”, “Gizlilik Koşulları” ve diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların MOBİL OYUN erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) hesabını iptal etme hakkını saklı tutar. NPATH’in burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, NPATH’in bu Kullanım Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

15. MOBİL OYUN Üzerinde Yer Alan 3. Taraf Bağlantılar

15.1. MOBİL OYUN üzerinde üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantı verilebilir. NPATH, üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir içerik, ürün veya hizmetlerle ilgili olarak hiçbir vaatte bulunmadığını ve bunları doğrulamadığını beyan etmekte ve Kullanıcı tarafından ise işbu husus kabul edilmektedir.
15.2. İşbu 3.taraf eklentilerinin neden olacağı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olup başka herhangi bir kişinin sorumluluğu mevcut değildir.

16. Sona Erme

16.1. NPATH,
(I) Kullanıcının burada yazılı ya da NPATH tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde,
(II) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde,
(III) NPATH’in Kullanıcının yararlandığı MOBİL OYUN’un herhangi bir nedenle erişiminin kesilmesi halinde,
(IV) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca,
(V) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak MOBİL OYUN’a erişim imkânının ortadan kalkması halinde,
(VI) Kendi takdirine bağlı olarak; MOBİL OYUN yayınını askıya alabilir, son verebilir.
Kullanım Koşulları, işbu Koşullara uygun olarak Kullanıcı veya NPATH tarafından feshedilene kadar geçerlidir. Kullanıcı tarafından MOBİL OYUN’un kullanılmasının bırakılması [email protected] adresinden NPATH’e yazılı olarak bildirilerek işbu Koşullar istenildiği zaman feshedilebilir.
Geçerliği doğası gereği devam eden ve varlığını sürdüren hükümler, işbu Koşulların herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

17. Kayıtlar

17.1. MOBİL OYUN kullanımından doğabilecek ihtilaflarda NPATH’in defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla NPATH tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

18. Bütünlük

18.1. Herhangi bir mahkeme ya da idari makamın işbu Kullanım Koşullarının muhtelif maddelerinin hukuka aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, diğer maddeler geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

19. Uygulanacak Hukuk

19.1. MOBİL OYUN kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve MOBİL OYUN’a Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da MOBİL OYUN kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20. Uyuşmazlıkların Çözümü

20.1. MOBİL OYUN Kullanıcı Koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlık Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ATAM) tarafından nihai olarak tahkim yoluyla çözülür. Uyuşmazlığı tarafların birlikte kararlaştıracakları tek hakem çözer. Tarafların, hakem seçimi konusunda anlaşamamaları durumunda tek hakemi sekretarya belirler. Tahkim yeri Ankara’dır. Tahkim dili Türkçedir. Tahkim yargılamasına Türk maddî ve usûl hukuku uygulanır. Hakemin delil toplama yetkisi ve usulü, yargılama giderleri, hakem ücreti, delil ikamesi ve bilirkişi seçimi gibi hususlarda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Resmî Gazetede yayımlanan ilgili tarifelerin hükümleri uygulanacaktır. Tahkim masraf ve ücret avansı her iki tarafça eşit şekilde karşılanır.

21. Bilgi ve İletişim

21.1. MOBİL OYUN Kullanıcı Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] mail adresi üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
İyi eğlenceler dileriz!